Bli inspirerad av en rad skickliga och sakkunniga ryttare inom akademisk ridkonst! 
 

Föredrag av:

Bent Branderup -
 
Vad är akademisk ridkonst?

Bent Branderup 
Ridkonst genom historien 

Marius Schneider
Crossover position, demo med häst.

Sabine Oettel 
Hur du kan utveckla din dressyr med hjälp av en garrocha

Christofer Dahlgren -
Grundutbildning i Akademisk Ridkonst

Christofer Dahlgren -
AkademiskRidkonst i praktiken

Christofer Dahlgren - Fredag
Högskoleridning 

Hanna Engström 
Influence of the seat

Anna Lindh & Maria Norberg
Demo with horses

Monika Sander & Lobelia Barker
Illustrated theory
 

Cecilia Mûller 
Muscles or fat, how can you tell?
Cecilia Müller är docent i fodervetenskap med inriktning häst vid Sveriges Lantbruksuniversitet, där hon arbetar som forskare och lärare inom ämnet hästens utfodring, nutrition och skötsel. Vardagligt arbete inkluderar t ex undervisning i hästutfodring för studenter inom husdjursvetenskap, veterinärmedicin och djursjukvård. Aktuell forskning inkluderar vilken roll grovtramsmikrobiotan har vid grovtarmsstörningar som kolik och diarré, vilken roll nutrition och utfodring har vid fång, samt olika gräsarters lämplighet för hästfoder och hästbete. Cecilia har en livslång passion för hästar och allt som hör därtill, och är speciellt intresserad av arabiska fullblodshästar. Hon är medlem i Ridderskapet för Akademisk Ridkonst.
Cecilia kommer att prata om "Muskler eller fett- hur kan man avgöra det?" och om varför man som hästtränare behöver veta något om detta. Idag ser vi en alltför hög andel feta hästar som också får efterföljande hälsoproblem. Många av dessa hälsoproblem kan undvikas eller förebyggas genom att tänka till runt utfodring, fodergivor och hullbedömning. Det är inte rättvist mot hästen att begära att den skall prestera i träningen med mycket extra kroppsvikt på grund av fetma. Cecilia kommer att ge en praktisk demonstration i hur man hullbedömer en häst och hur man använder resultatet av hullbedömningen för att justera fodergivorna och få en häst i normalhull.