Bli inspirerad av en rad skickliga och sakkunniga ryttare inom akademisk ridkonst! 
 

Föredrag av:

Bent Branderup -
 
Vad är akademisk ridkonst?

Bent Branderup 
Ridkonst genom historien 

Marius Schneider
Crossover position, demo med häst.

Rebecca Dahlgren 
Vad är frihetsdressyr uppsuttet

Rebecca Dahlgren 
Grunden för en följsam frihetsdressyr häst.

Christofer Dahlgren -
Grundutbildning i Akademisk Ridkonst

Christofer Dahlgren -
AkademiskRidkonst i praktiken

Christofer Dahlgren - Fredag
Högskoleridning 

Hanna Engström 
Influence of the seat

Monika Sander & Lobelia Barker
Illustrated theory
 

Stine Larsen - Equine anatomy

Stine Larsen is licence Bent Branderup trainer and she is an equine therapist with education in osteopathy, craniosacral therapy, kinesiology, fascia release, acupuncture and massage.
Stine is passionate about anatomy and biomechanic and likes to show the different structures from the inside to give knowledge about the correlation in the equine body.
Stine is travelling around Europe to give lectures and workshops in anatomy, treat horses and give clinics in the academic art of riding.
 
The lecture at Fair to the Horse 2020 will be about equine anatomy with focus on the skull, jaw, hyoid bone and the stomatognathic system and how the connection influence on the training of the horse. Stine will bring some horse skulls and a horse skeleton to illustrate the theory.

Foto Emma Eskilsson Foto Emma Eskilsson

Anna Lindh & Maria Norberg - Sidvärtsrörelsernas betydelse

Maria Norberg och Anna Lindh, är två licensierade Bent Branderup ® tränare.
Maria håller till på Gesta Gård, Stallarholmen, och Anna på Övre Jäder, Jönåker, båda i det vackra
landskapet Södermanland. Båda håller lektioner, helgkurser och har veckoelever.
Maria har många års erfarenhet inom området människans och hästens relation. Hon har tränat
Akademisk Ridkonst sedan 2005 och tränar regelbundet för Christofer Dahlgren, Bent Branderup och
Jossy Reynvoet.
Anna är utbildad lärare och har många års pedagogisk erfarenhet från olika områden. Hon har en
bakgrund inom tävlingsdressyren, men valde att gå över till Akademisk ridkonst år 2000. Hon tränar
regelbundet för Christofer Dahlgren, Bent Branderup och Jossy Reynvoet.

Inom Akademisk Ridkonst är skolorna, öppna och sluta, ett av fundamenten i utbildningen.
Vi kommer, tillsammans med våra hästar, att visa och prata om hur vi introducerar och hur vi går
vidare med skolorna. Vi skiljer på hur vi introducerar dem för den oskolade hästen, respektive hur vi
introducerar dem i ryttarens utbildning. Vi kommer att visa och berätta hur vi börjar från marken och
fortsätter arbetet uppsuttet.
Skolorna är komplexa övningar, men vi vill bena upp dem i mindre delar, för att ge förståelse för hur
de är uppbyggda. För oss är det viktigt att det komplexa inte blir komplicerat.

Cecilia Mûller 
Muscles or fat, how can you tell?
Cecilia Müller är docent i fodervetenskap med inriktning häst vid Sveriges Lantbruksuniversitet, där hon arbetar som forskare och lärare inom ämnet hästens utfodring, nutrition och skötsel. Vardagligt arbete inkluderar t ex undervisning i hästutfodring för studenter inom husdjursvetenskap, veterinärmedicin och djursjukvård. Aktuell forskning inkluderar vilken roll grovtramsmikrobiotan har vid grovtarmsstörningar som kolik och diarré, vilken roll nutrition och utfodring har vid fång, samt olika gräsarters lämplighet för hästfoder och hästbete. Cecilia har en livslång passion för hästar och allt som hör därtill, och är speciellt intresserad av arabiska fullblodshästar. Hon är medlem i Ridderskapet för Akademisk Ridkonst.
Cecilia kommer att prata om "Muskler eller fett- hur kan man avgöra det?" och om varför man som hästtränare behöver veta något om detta. Idag ser vi en alltför hög andel feta hästar som också får efterföljande hälsoproblem. Många av dessa hälsoproblem kan undvikas eller förebyggas genom att tänka till runt utfodring, fodergivor och hullbedömning. Det är inte rättvist mot hästen att begära att den skall prestera i träningen med mycket extra kroppsvikt på grund av fetma. Cecilia kommer att ge en praktisk demonstration i hur man hullbedömer en häst och hur man använder resultatet av hullbedömningen för att justera fodergivorna och få en häst i normalhull.